histamina

(Perubatan) sejenis bahan yang dibebaskan oleh tisu badan dalam tindak balas alahan.

berkongsi