hisab

1. (per)hitungan, perkiraan:
ilmu ~ pengetahuan berkenaan menghitung (kira-mengira);

2. [sastera lama] hirau, endah, peduli:
maka dibedil oranglah dari darat kena kapalnya, ~ pun dia tiada;

menghisab menghitung amalan baik dan buruk manusia:
maka dihisab dan dihitunglah segala kebaikan dan kejahatan mereka;
aku ~ dan menghitung diriku sendiri tiap kali selesai solat;

menghisabkan mempedulikan, menghiraukan, mengendahkan:
beberapa pun dipasang orang mercun dan periuk api dan tempik sorak seperti tagar, tiada dihisabkan oleh Belidamani, dirempuhnya juga;

terhisab, terhisabkan masuk dalam hitungan, terhitung, terkira:
maka tiadalah ~ lagi banyaknya;

penghisaban perbuatan atau hal menghisab.

berkongsi