hiragana

sistem tulisan silabik dalam bahasa Jepun.

berkongsi