hirap

hilang, lenyap (berkenaan (dengan) orang dan lain-lain);

menghirap menghilang, bersembunyi, melenyapkan diri.

berkongsi