hipi

golongan ~ golongan yang tidak mahu menerima atau tidak patuh kepada kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan melahirkan keperibadian mereka yang bebas itu menerusi cara mereka berpakaian dan cara hidup mereka.

berkongsi