hinggap

1. berhenti terbang lalu bertenggek di atas sesuatu (berkenaan (dengan) burung, lalat, dan lain-lain):
kupu-kupu ~ di atas bunga mawar;
terbang-terbang ~
tidak tentu tempat tinggalnya;

2. [kiasan] singgah, jatuh dan mengenai sesuatu:
kayu itu ~ betul-betul di atas kepalanya;
tamparan yang kuat ~ di muka adiknya;

3. [kiasan] menimpa (berkenaan (dengan) penyakit dan lain-lain), berjangkit pada yang lain (berkenaan (dengan) api dan lain-lain):
penyakit itu telah ~ padanya;
~ mencengkam terbang menumpu
(peribahasa) kalau merantau ke negeri lain hendaklah mencari orang yang sesuku dan apabila hendak pulang dari sana mestilah memberitahu orang itu juga;
~ saja bagai langau, titik saja bagai hujan (peribahasa) sesuatu (kemalangan dan lain-lain) yang terjadi dengan tiba-tiba saja;
hendak ~ tiada berkaki (peribahasa) ingin berbuat sesuatu tetapi tidak berdaya;

menghinggapi
1. hinggap pada, duduk (berdiri, melekat) pada:
bubur yang dihinggapi lalat itu patut dibuang;

2. menimpa (penyakit dan lain-lain), menjangkiti (api dan lain-lain):
penyakit pelagra biasanya ~ orang yang menjadikan jagung sebagai makanan utama.

berkongsi