hincut

tempang, bengkok;

terhincut-hincut berjalan tempang.

berkongsi