hindar

pergi (dalam maksud menyuruh), nyah;

menghindar pergi, mengelak, menyingkir, menyisih:
seolah-olah kesakitannya telah ~ dari dirinya;

menghindari mengelak supaya terbias daripada (kecelakaan, serangan, dan lain-lain), menjauhkan diri daripada:
pertempuran antara kita sama kita hanya dapat dihindari kalau saudara-saudara undur dari sini;

menghindarkan mengelakkan (menjauhkan, menyingkirkan) daripada, membiarkan:
angkatan udara kita telah dapat ~ pengeboman atas ibu kota;
jawaban yang demikian sebenarnya tidak dapat mengelakkan pertanyaan dan ~ persoalan;

terhindar terluput (terlepas, bebas) daripada:
Yahya ~ daripada maut;

terhindarkan dapat dihindarkan:
kesukaran yang ~;

penghindaran perihal (perbuatan) menghindarkan (menghindari).

berkongsi