hina

1. rendah tarafnya (kedudukan, pangkat, dan lain-lain):
mereka memandang kami sangat ~, macam anjing layaknya;

2. keji (perbuatan, kelakuan, dan lain-lain), kurang sopan:
perbuatan itu sangat ~ dan keji;
ketahuan ~ mulianya
mengetahui kedudukan yang sebenarnya;
~ budi kelakuan yang kurang baik;
~-dina = ~-lata = ~-leta = ~-papa (orang yang) paling rendah martabat lagi miskin;
se~ semalu nasib yang sama, seia sekata;

berhina ~ diri merendahkan diri;

menghina, menghinakan
1. memperlakukan seperti orang yang hina, rendah (kedudukan dan lain-lain):
biarlah saya menghina diri saya sendiri sebelum orang lain ~ saya;

2. menyinggung perasaan orang (memaki dan lain-lain), memburukkan nama orang, mengejikan:
dia sudah tentu tak suka menghina orang dan tak suka pula dihinakan oleh orang;

terhina dipandang (dianggap) hina, telah dihinakan:
dia berasa ~ dikata-kata begitu;

hinaan sesuatu yang menghina:
kata-katanya mengandungi ~;

kehinaan perihal hina (keji, buruk, dan lain-lain), kerendahan (martabat dan lain-lain), kekejian:
ia telah jatuh ke dalam lembah ~;

penghinaan perihal menghina(kan):
perbuatan itu dianggapnya sebagai satu ~;
~ mahkamah
(Undang-undang)
a) perbuatan mengingkari keputusan atau proses mahkamah;
b) perlakuan biadab terhadap mahkamah.

berkongsi