hilau

[Minangkabau];

berhilau, berhilau-hilau
1. menari beramai-ramai (di hadapan harimau atau buaya mati dan lain-lain);

2. meratapi orang mati dan sebagainya.

berkongsi