hijrah

[Arab]

1. perpindahan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah;

2. = tahun H~ tahun Islam yang bermula dari tarikh perpindahan Nabi Muhammad SAW ke Madinah (pada tahun 622 Masihi):
Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 13 H~;

berhijrah berpindah, meninggalkan sesuatu tempat untuk pergi ke tempat lain:
pemuda-pemuda di kampung terpaksa ~ ke bandar untuk mencari rezeki yang lebih baik;

menghijrahkan memindahkan (diri dan lain-lain);

perhijrahan perbuatan atau perihal berhijrah, perpindahan;

penghijrahan perihal menghijrahkan (pemindahan dari satu tempat ke tempat lain);

pehijrah orang yang berhijrah:
bakal-bakal ~ yang hendak mendapatkan perlindungan diplomatik membanjiri pekarangan kedutaan itu.

berkongsi