hijau

1. warna seperti warna daun atau rumput (banyak peringkatnya);
~ bemban (warna) hijau yang pekat atau yang gelap seperti bemban;
~ daun
a) (warna) hijau seperti daun;
b) sejenis pigmen yang terdapat pada daun-daun yang hijau:
~ kepala itik [Kelantan] (warna) hijau kebiru-biruan;
~ laut hijau seperti air laut;
~ muda = ~ pucuk pisang (warna) hijau yang keputih-putihan;
~ serindit (warna) hijau yang lebih muda daripada (warna) hijau pucuk pisang ;~ tua (warna) hijau yang kehitam-hitaman;

2. [kiasan] masih mentah (dalam berbagai-bagai erti), kurang pengalaman:
anak-anak itu masih ~, masih belum mengerti erti hidup;
naik kuda ~
[kiasan] mabuk;

menghijau
1. menjadi hijau (warnanya):
padi sedang ~;

2. nampak hijau (warnanya):
di seberang jalan raya itu kelihatan padang bola Kolej Melayu ~ rata;

menghijaukan menjadikan berwarna hijau, mewarnakan dengan warna hijau;

kehijauan keadaan hijau:
beberapa kawasan yang dulunya megah dengan ~nya, kini telah berubah menjadi kawasan industri;

kehijau-hijauan agak hijau warnanya:
gas itu berwarna kuning ~ dan berbau sengit.

berkongsi