heteronimi

(Linguistik) hubungan antara heteronim.

berkongsi