heteronim

(Linguistik) salah satu daripada dua bentuk kata atau lebih yang sama ejaannya, tetapi berbeza makna dan bunyinya, misalnya perang (perkelahian) dan perang (warna).

berkongsi