helioterapi

(Perubatan) kaedah rawatan penyakit tertentu dengan mendedahkan pesakit pada cahaya matahari.

berkongsi