hektoliter

unit muatan (dalam sistem metrik) bagi sukatan cecair yang bersamaan dengan 100 liter.

berkongsi