hawalah

[Arab] pemindahan tanggungan hutang seseorang kepada tanggungan orang lain:
mereka tidak perlu membuat sebarang ~ kepada sesiapa pun.

berkongsi