hawa II

= ~ nafsu keinginan (kehendak, dorongan hati) yang kuat untuk melakukan sesuatu:
banyak raja yang dibinasakan Allah Taala kerajaannya sebab menuruntukan ~ nafsunya;
mengawal ~ nafsu;
sesat fikiran oleh godaan ~ yang tamak dan keji;
~ pantang kerendahan, nafsu pantang kekurangan
(peribahasa) [Minangkabau] tidak mahu kurang daripada orang lain.

berkongsi