haul II, haula

[Arab] kegagahan, kekuasaan, kekuatan.

berkongsi