haul I

[Arab] genap satu tahun (untuk membayar zakat):
zakat untuk binatang dikenakan kalau binatang itu dimiliki tuannya selama satu tahun, iaitu cukup ~.

berkongsi