has

daging ~ [Indonesia-Belanda] [bahasa percakapan] daging pinggang, daging lambung (lembu, kerbau, dan lain-lain).

berkongsi