harus

1. tidak boleh tidak, tidak dapat tidak, mesti, patut, wajib:
kita mempunyai kepentingan sendiri yang ~ dijaga;
engkau ~ berlaku adil dan saksama;

2. boleh jadi, mungkin:
padinya ~ tidak menjadi disebabkan kekurangan air;

3. tidak mustahil (berlaku, terjadi, dan sebagainya), mungkin:
~ seorang musuh itu bertukar menjadi seorang kawan;

4. boleh dilakukan dan boleh pula ditinggalkan, jaiz, mubah:
mandi tiga kali sehari adalah ~ hukumnya di sisi agama Islam;

seharusnya sepatutnya, semestinya:
sudah ~lah kita memelihara diri daripada kekejian;

mengharuskan
1. memandang mustahak, (perlu, patut), memestikan, mewajibkan:
penuntut-penuntut sekolah diharuskan memakai pakaian seragam;

2. membolehkan, membenarkan, mengizinkan:
pada bait ketiga ulangan suara itu kurang sesuai, tah diharuskan bersajak dengan ta;
agama Islam ~ perceraian;

keharusan
1. sesuatu yang harus (patut dan lain-lain) dilakukan atau sesuatu yang mesti terjadi, kemestian, kewajiban:
membela maruah orang tuanya memang suatu ~;

2. sesuatu yang boleh berlaku atau mungkin berlaku (terjadi), kemungkinan.

berkongsi