genak

[Kelantan] tempayan (yang mulutnya luas) untuk menyimpan beras.

berkongsi