gempul

gempul-gempul mengap-ngap, berkempul-kempul.

berkongsi