gempita

riuh, gempar;
gegak-~ riuh-rendah;

gegak.

berkongsi