gembala I

1. orang yang menjaga atau memelihara ternakan (kambing, lembu, dan lain-lain);
~ kuda pemelihara kuda;

2. [kiasan] penjaga keselamatan orang ramai, pemimpin;
bagai ~ diberi keris (peribahasa) orang yang mendapat sesuatu yang tidak berguna baginya;
gajah seekor ~ dua (peribahasa) satu pekerjaan diketuai oleh dua orang (dua orang laki-laki yang mencintai seorang perempuan);

bergembala mempunyai gembala (orang yang memelihara);
ternak ~ parak berpagar (peribahasa) harta benda harus dijaga;

menggembala menjaga, memelihara, memimpin:
anak muda itu menolong bapanya ~ lembu-lembu peliharaan mereka;

penggembalaan
1. perihal menggembala;

2. = tanah ~ tempat menggembala binatang;

penggembala orang yang menggembala, gembala.

berkongsi