gembak II

[Kelantan] berombak (rambut dan lain-lain).

berkongsi