gelup II

bekas air seperti mangkuk kecil, sangku.

berkongsi