gelung II

[Kedah] kumpulan (orang jahat dan lain-lain).

berkongsi