gelung I

1. lingkar, lengkung, gulung (tali, rotan, ular, dan lain-lain);

2. kelok, ikal (rambut dan lain-lain);
sanggul ~ kondai, sanggul;

bergelung melengkung, berlingkar:
ular ~;
dawai yang ~ itu mesti diluruskan sebelum dipakai;

menggelung
1. melengkung hingga menjadi gelung (rotan dan lain-lain);

2. membuat sanggul;

menggelungkan melingkarkan, melengkungkan;

tergelung-gelung terlingkar-lingkar;

gelungan lingkaran (dawai, rotan, dan lain-lain).

berkongsi