gelinya

sejenis perhiasan pada cuping telinga.

berkongsi