gelintir

1. [Jawa] butir, biji;

2. orang (sebagai penjodoh bilangan);

segelintir sekumpulan kecil (manusia):
mereka berusaha untuk mempersalahkan seluruh kaum kerana dosa ~ manusia.

berkongsi