geleding

menggeleding meledung (papan, kayu dan lain-lain), melendut.

berkongsi