geledek

[Jakarta] petir, guruh;

menggeledek berbunyi seperti geledek, gemuruh.

berkongsi