gelabur

menggelabur mencebur ke dalam air, mencempung.

berkongsi