gedang II

menggedangkan [sastera lama] meluruskan (apa-apa yang bengkok);

kedang I.

berkongsi