gedang I

[Minangkabau] besar;
rumah ~ rumah keluarga;
~ gerundang di kubangan, ~ ikan raya di lautan (peribahasa) orang-orang berpangkat di tempatnya masing-masing;
~ kayu, ~ dahannya (peribahasa) kalau hasilnya banyak, banyak pula belanjanya;
~ sebagai dilambuk-lambuk, tinggi sebagai dijunjung (peribahasa) membanggakan diri kerana kelebihan yang tidak ada;

menggedangkan membesarkan.

berkongsi