gebos

[Jakarta];

menggebos memaki, mengherdik, menengking.

berkongsi