gebal

[Kelantan];

menggebal menganyam, menyusun:
ibu pandai ~ tikar.

berkongsi