gayuh II

[Jawa] [arkaik];

menggayuh mencapai (tujuan, cita-cita, dan lain-lain).

berkongsi