gayuh I

bergayuh bergantung rendah (buah-buahan dan lain-lain);

= gayut.

berkongsi