gaser

[Kelantan] kasar (perbuatan dan lain-lain).

berkongsi