gasar

ganas dan kasar;
orang ~ orang yang ganas dan kasar (tidak bertamadun, tidak beradab).

berkongsi