garison

1. pasukan tentera yang berpangkalan di sesuatu tempat (bandar, kota, dan sebagainya);

2. tempat (bandar, kota, dan sebagainya) yang menjadi pangkalan sesuatu pasukan tentera.

berkongsi