garis kasar

1. garis yang dilukis secara kasar;

2. rangka, catatan ringkas, maklumat-maklumat utama (yang dikemukakan tidak secara terperinci);

menggariskasarkan menerangkan sesuatu dengan tidak terperinci:
perniagaan kecil boleh digariskasarkan.

berkongsi