garis bawah

garis yang dibuat di bawah sesuatu perkataan (rangkai kata, ayat, dan lain-lain) yang menunjukkan pentingnya perkataan (rangkai kata, ayat, dan lain-lain) yang berkenaan;

menggarisbawahi
1. membuat garis bawah pada sesuatu perkataan (rangkai kata, ayat, dan lain-lain);

2. [kiasan] memberi penekanan, mementingkan:
penulis ~ peringatan Elwood agar kita tidak memisahkan kebenaran.

berkongsi