garang II

[Jawa];

menggarang memanggang, memanaskan (mengeringkan di atas api):
~ tembakau;

garangan tembakau ~ tembakau yang dikeringkan dengan diganggang.

berkongsi