gapa II

[Jawa] cekatan, tangkas, tidak berasa kaku;

kegapaan ketangkasan, kecekatan.

berkongsi