gantang

1. sukatan atau ukuran banyak yang sama dengan 4 cupak atau 4.54 liter (lazimnya untuk beras);

2. alat untuk menyukat (beras dan lain-lain);
melukut di tepi ~ (peribahasa) perkara kecil yang tidak mendapat perhatian;
mengisi ~ pesuk (peribahasa) membuat pekerjaan yang tidak menguntungkan;
secupak tak akan jadi se~ (peribahasa) sesuatu yang tetap dan sukar diubah lagi;

menggantang menyukat dengan gantang;
~ asap mengingini sesuatu yang sukar dicapai;
~ anak ayam (peribahasa) membuat pekerjaan yang amat susah;
penuh sudah bagai ~ (peribahasa) cukup (benar-benar) penuh.

berkongsi