gantang-gantang

patrum (tempat ubat bedil) yang dibuat daripada buluh.

berkongsi